Köszöntő

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” /II. Tim. 3: 16-17/

Székesfehérváron, az Erzsébet úton van egy kicsiny gyülekezetünk, ahol szombatonként az egész heti pörgés után végre megállunk és megpihenünk Istenünk jelenlétében.

Vele és egymással töltünk el néhány órát.

Mivel kevesen vagyunk, családias a légkör, oldott a hangulat.

Nem kikapcsolódunk – legalább is ezt szeretnénk –, hanem bekapcsolódunk Isten munkájába.

A munkát Ő kezdte el, mi csak eszközei lehetünk.

Hatalmas megtiszteltetés, hogy munkatársaiul hív bennünket.

Téged. És engem.

„Ma is beszél Isten Ábrahámmal, veled s velem, ki tudja azt, ha zúgni kezd a szél”.

Átélhetjük, hogy Isten Élő, ma is Szabadító Isten. Mi pedig a Kegyelem követei, képviselői lehetünk.

Szombatunkat 9.30-kor bibliatanulmánnyal kezdjük, amely a Szentírás elmélyültebb megismeréséhez, folyamatos tanulásához nyújt segítséget.

Minden szombatiskolai anyag aktuális üzenetet hordoz, amelyet kis csoportokban igyekszünk kibontani, megérteni, szívünkbe zárni. Sokat nyerünk egymás gondolatainak, igéhez kapcsolódó tapasztalatainak megosztásából.

11 órakor a délelőtti istentisztelet kezdődik közös énekléssel, olykor a gyerekek és az ifjak ének- és zeneszolgálatával. Kicsinyeink a holnap fiataljai, a fiatalok pedig gyülekezetünk leendő oszlopai. Ezért fontos része a lelkészi szolgálatnak, amikor az igehirdetés elején őket szólítják meg rövid, frappáns, életszerű történetekkel, amelyek azonban mindannyiunk számára fontos üzenetet hordoznak. Jézus Krisztus szava is egyaránt szólt a tanulatlan halászokhoz és a pallérozott, talán túlképzett farizeusokhoz.

Szombatjaink célja, hogy Krisztus láthatóvá váljék bennünk.

Isten küzdelme ma is folyik az ember megmentéséért.

Ma is hív. Szeretne kapcsolatba lépni veled, velem.

Szeretné, ha kiábrázolódna bennünk Egyszülött Fia. Ha visszatükröznénk Őt.

Vajon elérhető vagyok-e számára ma?

És holnap?

Istentiszteleteink mindenki számára nyitottak.

Szeretettel hívunk és várunk téged is.